Giới thiệu khóa học

Liên hệ tư vấn và đăng ký: Hoangology English

Điện thoại: 024 62785657 - 0966625381

Facebook: https://www.facebook.com/HoangologyEducation

Địa chỉ: Số 9 ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: http://HoangTOEIC.com

Nội dung khóa học

TUẦN 2
 Buổi 1 - Phần 1/9 - Tư duy và Phương pháp (09:38)
 Buổi 1 - Phần 2/9 - Writing: Exercise1.4 Translate - Part1/2 (27:56)
 Buổi 1 - Phần 3/9 - Writing: Exercise1.4 Translate - Part2/2 (10:08)
 Buổi 1 - Phần 4/9 - Writing: Exercise1.5 Sentence Analysis (15:34)
 Buổi 1 - Phần 5/9 - Vocabulary Learning Method (05:43)
 Buổi 1 - Phần 6/9 - Writing: Describe A Picture - Sentence Pattern & Vocab (10:35)
 Buổi 1 - Phần 7/9 - Writing: Describe A Picture - Practice (13:42)
 Buổi 1 - Phần 8/9 - Speaking: Describe A Picture - Organization And Language (11:25)
 Buổi 1 - Phần 9/9 - Speaking: Common Problems - Model - Method (21:27)
 Hướng dẫn âm - Picture 1 & Link YouTUBE
 Hướng dẫn âm - Picture 2 & Link YouTUBE
 Buổi 1 & 2 - SLIDE
 Buổi 2 - Phần 1/2 - Self-check & Email 1 (31:59)
 Buổi 2 - Phần 2/2 - Email 2 (12:49)
  Buổi 3 - Phần 1/4 - Speaking: Picture - Review (21:27)
 Buổi 3 - Phần 2/4 - Speaking: Picture with Many People (39:05)
 Buổi 3 - Phần 3/4 - Writing: Picture Description (29:03)
 Buổi 3 - Phần 4/4 - Speaking: Read A Text Aloud (18:42)
 Hướng dẫn âm - Picture 5 & Link YouTUBE
 Hướng dẫn âm - Picture 8 & Link YouTUBE
 Hướng dẫn âm - Picture 9
 Hướng dẫn âm - Read A Text Aloud - New Marketers' Training Conference & Link YouTUBE
 Kỹ năng quản lý thời gian
 Buổi 3 - SLIDE
 Chuyện một cao thủ Bác sỹ vượt qua nỗi sợ Tiếng Anh

Đăng ký khóa học

Giá

2,490,000 đ Đăng ký