Nội dung khóa học

TUẦN 1
 Giới thiệu PHƯƠNG PHÁP HỌC ONLINE PREMIUM (09:46)
 QUAN TRỌNG: HƯỚNG DẪN HỌC TẬP VÀ NỘP BÀI (28:46)
 QUAN TRỌNG: HƯỚNG DẪN TỰ CHECK ÂM BẰNG APP TRÊN ĐIỆN THOẠI (02:51)
 TIẾT KIỆM THỜI GIAN TRA TỪ BẰNG APP QUIZLET
 HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN ẢNH CHỤP KHI NỘP BÀI LÊN HỌC BẠ BẰNG ĐIỆN THOẠI
 Cách upload Video và tạo PHỤ ĐỀ tiếng Anh tự động
 Buổi 1 - Phần 1/5 - Thông tin cần biết về Thầy Hoàng (12:18)
 Buổi 1 - Phần 2/5 - Key To Success (23:08)
 Buổi 1 - Phần 3/5 - Vowel Set 1 & 2 (35:39)
 Buổi 1 - Phần 4/5 - Vowel Set 3, 4 & 5 (23:47)
 Buổi 1 - Phần 5/5 - Diphthongs (10:22)
 Ý nghĩa nhắn gửi qua bìa sách Cao Thủ TOEIC
 Buổi 2 - Phần 1/6 - SH - S (10:40)
 Buổi 2 - Phần 2/6 - T - CH (06:00)
 Buổi 2 - Phần 3/6- Voicing (09:16)
 Buổi 2 - Phần 4/6 - R-TR (09:32)
 Buổi 2 - Phần 5/6 - TH (09:23)
 Buổi 2 - Phần 6/6 - Nhắn nhủ và dặn dò (03:27)
 Buổi 3 - Phần 1/10 - Overview (03:02)
 Buổi 3 - Phần 2/10 - Bí Kíp Luyện Nghe (23:31)
 Buổi 3 - Phần 3/10 - Intonation & Stress (Ta05-C01) (32:58)
 Buổi 3 - Phần 4/10 - Luyện tập Trọng âm (Ta05-C02) (14:04)
 Buổi 3 - Phần 5/10 - Word Stress - Trọng âm từ (Ta05-C03, C04, C05) (11:39)
 Buổi 3 - Phần 6/10 - Grammar Overview (05:04)
 Buổi 3 - Phần 7/10 - Subject & Verb (Ta19-C01) (09:46)
 Buổi 3 - Phần 8/10 - Chữa bài Ta19-C02 (28:21)
 Buổi 3 - Phần 9/10 - Adjective (21:04)
 Buổi 3 - Phần 10/10 - Summary (05:27)
 SỨC MẠNH CỦA MỤC TIÊU RÕ RÀNG
 ĐÁM CƯỚI HẠNH PHÚC VÀ TASK PLAN
 THẦY CỨU EM VỚI
 QUẢN LÝ THỜI GIAN
 THÍCH NGHI CÔNG NGHỆ
 CÁCH ĐỐI MẶT NỖI SỢ và CHINH PHỤC ĐIỀU CHƯA BIẾT
 ĐÃ CÓ LẦN THẦY BỎ CUỘC
 VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP & VITAMIN ĐỘNG LỰC

Đăng ký khóa học

giá

2,690,000 đ Đăng ký