Giới thiệu khóa học

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp công việc và học tập thì đây là khòa học dành cho bạn.

Khóa học đúc kết từ nghiên cứu và trải nghiệm của Thầy Hoàng OLOGY (hay Thầy Hoàng TOEIC) một thầy giáo - chủ doanh nghiệp trong hành trình phát triển bản thân tới điểm số TOEIC tối đa 990/990 và thủ khoa chương trình đào tạo Thạc sỹ của Đại học Victoria. Thầy cũng chia sẻ nhiều câu chuyện và kinh nghiệm suốt mười mấy năm hướng dẫn người trẻ phát triển bản thân lên tới đỉnh cao bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ khác trong đời sống.

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

6 tháng Video (Không có giáo viên đồng hành)

290,000 đ
6 tháng
Đăng ký