Nội dung khóa học

LUYỆN KỸ NĂNG NÓI
 Âm Schwa (21:02)
 S-ending Rules (15:58)
 Ai cũng có tố chất thành công
 Quy trình luyện IELTS Speaking (27:52)
 Bí kíp học nói nhanh thần tốc
 Nhìn vào camera
 Công cụ từ vựng Quizlet
 Phương pháp học Speaking và quay video thu âm
 Pronunciation Practice: Sustainable Farming - Model (05:56)
 Pronunciation Practice: Sustainable Farming - Guide (13:19)
 Word Stress Rules (17:07)
 Kỹ năng quản lý thời gian
 Word Stress Practice (16:34)
 Sentence Stress Rules (17:44)
 Sentence Stress - Practice 1 (23:27)
 How to wake up early
 Sentence Stress - Practice 2 (20:24)
 Lợi ích của việc hoàn thành sớm
 Sentence Stress - Practice 3 (26:15)
 Word Connection (18:22)
 Lựa chọn phương pháp hiệu quả
 Framing - Solution (32:31)
 Solution - Obesity (13:21)
 Ôi em bận quá Thầy ơi
 Solution - Traffic Congestion - Idea Developing (15:19)
 Solution - Facebook Addiction - Variety (17:50)
 Hãy học khi có thể
 Solution - Idea Brainstorming and Vocab Finding (17:54)
 Bí kíp tìm từ đồng nghĩa
 Cách chống quá tải trong công việc
 Phrasing (18:18)
 Trí nhớ và phương pháp học nói nhàn hạ
 Phrasing - Kennedy - Pronunciation Guide (08:27)
 Phrasing-Kennedy-Model (04:03)
 Reduction (14:10)
 Reduction Practice 1 - Sound Test (05:51)
 Ví dụ về take notes âm thanh và phát âm câu
 Reduction Practice 1 - Pronunciation Guide (24:16)
 Reduction Practice 1 - Model (03:44)
 Reduction Practice 2 - Pronunciation Guide (10:45)
 Reduction Practice 2 - Model (02:55)
 Hàng FAKE hay hàng XỊN
 Reduction Practice 3 - Pronunciation Guide (12:33)
 Reduction Practice 3 - Model (02:42)
 Cách duy trì động lực - Thể chất
 Problem - How to score high (34:10)
 Stress và Giải pháp
 Problem - Idea development - Antibiotics (24:46)
 Chủ động và cẩn thận
 ED-ending Rules (10:02)
 Verb Variety (17:36)
 Describe A Teacher - Organization - Idea development (18:08)
 Anh rất bận nhưng luôn có thời gian dành cho em
 Describe A Teacher - Model (02:24)
 Describe A Teacher - Pronunciation Guide (15:28)
 Em thực sự sốc
 Describe Appearance (16:29)
 Describe Personality 1 (15:58)
 Describe Personality 2 (11:27)
 Cách duy trì động lực mỗi ngày - Người thứ 6
 Describe A Teacher - Answer Development (14:43)
 Describe A Person - All-round Answer (21:09)
 Describe A Person in Related Topics (13:18)
 Điên hay không điên
 Adjective Clause - Overview (10:19)
 Adjective Clause - Likes & Dislikes (21:34)
 Adjective Clause - Have (08:19)
 Adjective Clause - Where (09:36)
 Chuyên nghiệp và đam mê
 Adjective Clause - Error Correction 1 (27:43)
 Điều ước
 Adjective Clause - Evaluation (07:10)
 Adjective Clause - Cause/Effect (21:20)
 Những lần dừng lại
 Adjective Clause - Error Correction 2 (27:14)
 Hoàn cảnh, thói quen, tính cách và cuộc đời
 Personality - Introverts Vs Extroverts (11:10)
 Personality - Optimism (21:45)
 Personaltiy - Courage (12:18)
 Nếu ai đó nói lời cay đắng
 Personality-Example-Introvert-Extrovert-Passionate (05:57)
 Personality - Idea Development - Polite (12:02)
 Không được ốm
 Contrasting with Adjective Clause (22:19)
 Vì sao phải OLOGY
 Good - Paraphrasing - Studying Overseas - OLOGY mindset (25:19)
 Bí kíp duy trì sự tập trung
 Kỹ năng giao tiếp
 Cái tôi và hạnh phúc
 Storytelling Overview (12:21)
 Storytelling - Kể lùi (11:20)
 Storytelling - Kể dừng (10:04)
 Lựa chọn và cuộc đời
 Storytelling - Surprise (08:53)
 Storytelling - First Kiss Frame (16:10)
 First Kiss - Pronunciation Guide (18:22)
 First Kiss - Model (02:44)
 Em chỉ trượt đại học thôi
 Storytelling - Kể lùi tiến (12:14)
 How I lost my bicycle - Analysis (17:09)
 How I lost my bicycle - Pronunciation Guide (18:46)
 How I lost my bicycle - Model (04:20)
 Em bị ngọng N-L hu hu T.T
 Describe A Time When You Lost Something Valuable (10:49)
 Cách phát triển bản thân dù hoàn cảnh không thuận lợi
 All-round Answer - Bad Experience (18:55)
 Ước mơ và động lực
 Unforgettable Vacation - Analysis (19:25)
 Unforgettable Vacation - Pronunciation Guide (17:48)
 Unforgettable Vacation - Model (03:18)
 Lợi ích của lòng biết ơn
 Evaluation & Feeling (15:36)
 Vô vị và thú vị
 Apply Vacation to Similar Tasks (14:02)
 Cách tăng hiệu quả học tập và làm việc
 A Significant Achievement - Analysis (17:13)
 A Significant Achievement - Pronunciation Guide (17:12)
 A Significant Achievement - Model (03:37)
 Chán ơi chào mi
 Storytelling - Meaning & Lesson 1 (32:52)
 Storytelling - Meaning & Lesson 2 (24:42)
 Cách phát triển bản thân mỗi ngày
 Meaning & Lesson Translation Practice 1 (14:18)
 Trí tuệ cảm xúc
 Meaning & Lesson Translation Practice 2 (27:04)
 Đi tìm đam mê
 Meaning & Lesson Translation Practice 3 (21:14)
 Đã có lần thầy bỏ cuộc
 Tầm quan trọng của sự kiên trì
 Note-taking & Vocab Pairs - Problem & Advice (41:38)
 Chinh phục nỗi sợ và điều chưa biết
 Healthy Activity - Polishing & Examples - Phần 1 (18:43)
 Vì sao thầy hay chia sẻ
 Healthy Activity - Polishing & Examples - Phần 2 (22:28)
 Healthy Activity - Polishing Practice (34:46)
 Làm sao để giao tiếp được
 Creative Person - Polishing Practice (27:13)
 Tầm quan trọng của kiểm tra và đánh giá
 Những mùa thi đầy gió
 Common problems in Real Test (38:49)
 Note-taking & Reaction in Real Test - Phần 1 (personality) (20:24)
 Note-taking & Reaction in Real Test - Phần 2 (noise-friend) (11:16)
 Em cảm thấy mình thất bại
 Note-taking & Reaction in Real Test - Phần 3 (family) (10:25)
 Note-taking & Reaction in Real Test - Phần 4 (country-business-imagination) (17:48)
 Note-taking & Reaction in Real Test - Phần 5 (mistake) (06:49)
 Progress Test Part 2 (05:42)
 Real Test Analysis Part 2 (25:19)
 Why - Simple & Complex Question (20:25)
 Sao mình cứ nghĩ lung tung thế nhỉ
 Why - Idea Brainstorming (16:39)
 Kỷ luật và thành công
 Past & Now (30:29)
 Cách học và làm việc tại nhà hiệu quả mùa COVID
 Advantages & Disadvantages (31:41)
 Bí kíp luyện nói
 Link & Influence (22:50)
 Cách giảm stress và xua tan áp lực học tập và công việc
 Future Trend (33:58)
 Trí tuệ cảm xúc - Giận và Thương
 Vượt qua sức ỳ
 Using Quotes (15:57)
 Bản chất của stress - nguyên nhân & hệ quả
 Grammar Essentials - Yếu tố tăng Band (43:34)
 Trí tuệ cảm xúc - Mầu nhiệm hoá và bình thường hoá
 Review & Developing Questions (13:22)
 Classify Questions - Tourism (26:29)
 Real Test Tip - Part 3 (14:44)
 No one can stop you
 Progress Test Part 3 (09:21)
 Real Test Analysis Part 3 (30:39)
 Lời khen và niềm tin
 Unfamiliar Questions (07:24)
 Accommodation 1 - Vocab & Idea (13:19)
 Lựa chọn công việc đầu tiên
 Accommodation 2 - Your house (09:30)
 Public Place 1 - OVERVIEW (31:51)
 Public Place 2 - PARK (28:59)
 Như nhánh cây
 Public Place 3 - IMPRESSION (14:32)
 Public Place 4 - SHOP (22:23)
 Public Place 5 - IDEAS (09:17)
 Sống hưởng thụ và làm điều mình thích
 Public Place 6 - MUSEUM (17:24)
 Public Place 7 - GYM (20:43)
 Public Place 8 - HISTORIC PLACE (20:58)
 Tình yêu nghề nghiệp
 Public Place 9 - TASK ANALYSIS (07:31)
 Em không biết mình hợp với việc gì
 Speaking Part 1 Ideas & Reaction (16:39)
 Speaking Part 1 - Likes & Dislikes (16:12)
 Speaking Part 1 - Prefer & Offen & Question List (10:23)
 English và Cuộc đời
 Object 1 - Phone (25:10)
 Object 2 - Furniture (15:30)
 Nghệ sỹ, anh hùng và bản lĩnh
 Object 3 - Song (18:41)
 Tấm gương CORETTI
 Object 4 - Artwork (16:34)
 Yêu mà không chết trong lòng một ít
 Xử lý đề Object (10:07)
 Real Test P2 (07:58)
 Real Test Analysis (29:17)
 Animal 1 - Pets - Vocabulary (09:12)
 Animal 1 - Pets (25:39)
 Mình muốn tự do như chim
 Animal 2 - Wild Animal (17:41)
 Pets & Animals - Reaction (21:45)
 Hạnh phúc diệu kỳ khi ăn
 Favorite Food (17:23)
 Học kỹ năng gì cho thế kỷ 21
 Food (14:47)
 Liệu 9x có cạnh tranh nổi với 10x
 Museum (11:07)
 Developing Answers - Toy (11:05)
 Speaking FULL Test 1
  Speaking FULL Test 2
 Goodbye & Nhắn nhủ (07:49)
 Hướng dẫn ôn tập
 Chuyện một cao thủ Bác sỹ vượt qua nỗi sợ Tiếng Anh

Đăng ký khóa học

6 tháng Video + 17 tuần giáo viên đồng hành

4,190,000 đ
6 tháng
Đăng ký

6 tháng Video (Không có giáo viên đồng hành)

2,990,000 đ
6 tháng
Đăng ký

3 tháng Video (Không có giáo viên đồng hành)

2,000,000 đ
3 tháng
Đăng ký

1 tháng Video (Không có giáo viên đồng hành)

1,000,000 đ
1 tháng
Đăng ký

Học thử: 8 ngày Video + 1 tuần giáo viên đồng hành

500,000 đ
9 ngày
Đăng ký