Giới thiệu khóa học

Luyện IELTS Reading và kỹ năng đọc chuyên sâu

Nội dung khóa học

CHƯƠNG 8 - READING PRACTICE | LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU
 Straight Reading Method | Phương pháp đọc hiểu đường thẳng (22:44)
 Reading 01 - Phần 1/5 - AB - Video & Audio (29:42)
 Reading 01 - Phần 2/5 - C - Video & Audio (13:13)
 Reading 01 - Phần 3/5 - DE - Video & Audio (44:56)
 Reading 01 - Phần 4/5 - FG - Video & Audio (59:08)
 Reading 01 - Phần 5/5 - HI - Video & Audio (45:54)
 Audio Tổng hợp Reading 01
 Reading 03 - Phần 1/7 - Video & Audio (30:35)
 Reading 03 - Phần 2/7 - Video & Audio (16:12)
 Reading 03 - Phần 3/7 - Video & Audio (28:10)
 Reading 03 - Phần 4/7 - Video & Audio (26:05)
 Reading 03 - Phần 5/7 - Video & Audio (23:52)
 Reading 03 - Phần 6/7 - Video & Audio (17:53)
 Reading 03 - Phần 7/7 - Video & Audio (16:32)
 Audio Tổng hợp Reading 03
 Reading 07 - Phần 1/6 - Video & Audio (29:54)
 Reading 07 - Phần 2/6 - Video & Audio (30:13)
 Reading 07 - Phần 3/6 - Video & Audio (20:35)
 Reading 07 - Phần 4/6 - Video & Audio (18:28)
 Reading 07 - Phần 5/6 - Video & Audio (15:22)
 Reading 07 - Phần 6/6 - Video & Audio (30:23)
 Audio Tổng hợp Reading 07
 Reading 12 - Phần 1/6 - Video & Audio (41:29)
 Reading 12 - Phần 2/6 - Video & Audio (19:47)
 Reading 12 - Phần 3/6 - Video & Audio (35:24)
 Reading 12 - Phần 4/6 - Video & Audio (30:39)
 Reading 12 - Phần 5/6 - Video & Audio (29:59)
 Reading 12 - Phần 6/6 - Video & Audio (18:05)
 Audio Tổng hợp Reading 12
 Reading 13 - Phần 1/7 - Video (40:04)
 Reading 13 - Phần 2/7 - Video & Audio (43:32)
 Reading 13 - Phần 3/7 - Video & Audio (33:26)
 Reading 13 - Phần 4/7 - Video & Audio (25:48)
 Reading 13 - Phần 5/7 - Video & Audio (05:05)
 Reading 13 - Phần 6/7 - Video & Audio (11:33)
 Reading 13 - Phần 7/7 - Video & Audio (17:30)
 Audio Tổng hợp Reading 13
 Reading 15 - Phần 1/4 - Video & Audio (38:47)
 Reading 15 - Phần 2/4 - Video & Audio (20:06)
 Reading 15 - Phần 3/4 - Video & Audio (11:08)
 Reading 15 - Phần 4/4 - Video & Audio (30:42)
 Audio Tổng hợp Reading 15
 Reading 22 - Phần 1/6 - Video & Audio (38:20)
 Reading 22 - Phần 2/6 - Video & Audio (23:23)
 Reading 22 - Phần 3/6 - Video & Audio (18:01)
 Reading 22 - Phần 4/6 - Video & Audio (18:56)
 Reading 22 - Phần 5/6 - Video & Audio (21:11)
 Reading 22 - Phần 6/6 - Video & Audio (21:33)
 Audio Tổng hợp Reading 22
 Đáp án READING 01 => READING 31
 Trí tuệ cảm xúc
 Những ngày đầu dạy học
 Giải pháp khi bị giục yêu
 Khủng hoảng tuổi 30
 Làm sao để hạnh phúc
 Điều quan trọng hơn cả nỗi buồn
 Chông chênh tuổi 27
 Định hướng cho người trẻ
 Vì sao khởi nghiệp
 Thầy khởi nghiệp dạy học như thế nào
 Bí kíp giữ tâm bình an
 Khủng hoảng tuổi 35

Đăng ký khóa học

IELTS

2,490,000 đ Đăng ký